16.04 2010

Uus Perekonnaseadus ja muudatused abiellujatele

1. juulist 2010 jõustub uus Perekonnaseadus, mis toob endaga kaasa muudatusi nii abielluda kavatsevatele paaridele kui ka juba abielus olevatele paaridele. Allpool on mõned punktid välja toodud.

 • Abielu saab sõlmida ka notari juures. See variant on hea neile, kes soovivad koheselt ka oma varasuhted kirja panna ja kes soovivad pigem tagasihoidlikud abielluda. Notari juures on abiellumine siiski kallim, 1000 EEK + käibemaks (perekonnaseisuametis 300 EEK). Lisaks notaritele jäävad sõlmima abielusid maavalitsuse perekonnaseisuametnikud ja vaimulikud.
 • Vähemalt 15-aastane võib abielluda ainult kohtu loaga, enam ei piisa ainult vanemate loast.
 • Abiellujad peavad avalduse esitamisel sünnitunnistuse esitama vaid juhul kui andmeid pole rahvastikuregistris.
 • Abiellujad peavad valima, millist varasuhet nad rakendavad. Variantideks on:
 • Varaühisus – Varaühisuse puhul lähevad abikaasade ühisomandisse abielu kestel omandatud esemed ning abikaasade muud varalised õigused. Lahusvaraks sellisel juhul on isiklikud tarbeesemed; esemed, mis olid abikaasa omandis enne abiellumist või mille abikaasa omandas abielu kestel tasuta käsutuse, sealhulgas kinke alusel või pärimise teel. Abielu lahutades jagatakse pooleks ühisvara.
 • Juurdekasvu tasaarvestus – tasaarvestatakse abikaasade vahel kummagi abikaasa varale varasuhte kestel lisandunud osa (soetisvara). Vara juurdekasvu tasaarvestuse varasuhe ei mõjuta nende varaliste õiguste kuuluvust, mille abikaasa oli omandanud enne varasuhte jõustumist või mille abikaasa omandab varasuhte kestel. Abielu jooksul saavad mõlemad osapooled teha oma varaga teha seda, mis soovivad ilma teise poole nõusolekuta. Kui aga lahutatakse, siis tasaarvestatakse juurdekasv. Näiteks Tiina ja Madis abielluvad ja mõlemal on abiellumise hetkel 50 000 EEK. Abielu jooksul on Tiina teeninud juurde 100 000 EEK, aga Madis 150 000 EEK. Kuna Madis on rohkem teeninud, siis peab ta enamteenitust poole (25 000 EEK) andma Tiinale, et neil mõlemal abielust lahkudes oleks sama palju vara.
 • Varalahusus – Varalahususe korral käsitatakse abikaasasid varalistes suhetes isikutena, kes ei ole teineteisega abielus.
 • Varasuhe valitakse abiellumisavaldusega juba enne abielu sõlmimist ja tahteavaldus jõustub abielu sõlmimisel.
 • Kui noorpaar ei vali varasuhet ega sõlmi abieluvaralepingut, siis loetakse, et nende puhul kehtib varaühisus.
 • Perekonda peavad aga mõlemad osapooled samamoodi üleval pidama, sõltumata sellest, mis varasuhte nad on valinud.
 • Kui üks abikaasa teeb perekonnale suuremaid rahalisi kulutusi kui teine abikaasa, eeldatakse, et tal ei ole õigust nõuda teiselt abikaasalt rohkem panustatud vahendite hüvitamist.
 • Kui abikaasad soovivad muuta või lõpetada enda tehtud valiku abielu jooksul, siis saab seda teha abieluvaralepinguga (tõestatakse notariaalselt).
 • Hakatakse väljastama digitaalseid tõendeid senise abielutunnistuse asemel. Noorpaar saab ikkagi endale paberdokumendi ehk tõendi.
 • Enne uue seaduse jõustumist sõlmitud abieludele kehtib varaühisus juhul kui abieluvaralepinguga ei ole ette nähtud teisiti.
 • Abikaasad võivad ühe aasta jooksul pärast uue seaduse jõustumist ühiselt teatada abieluvararegistri pidajale, et nad soovivad üle minna vara juurdekasvu tasaarvestuse varasuhtele, välja arvatud juhul, kui on algatatud lahutusmenetlus või kui abikaasade vahel sõlmitud abieluvaraleping näeb ette teisiti.

Kasutatud allikad: www.riigiteataja.ee

Kommenteeri

Kommenteerimiseks pead sisse logima.